PMCB103 Модерният свят

Анотация:

Целта на курса е да запознае студентите с идеята и концепцията за модерност в различните й измерения. Започвайки с класическите възприятия за модерно и преминавайки през тяхната еволюция студентите ще извървят пътя по осмислянето на основополагащите понятия за модерноста както на теоретично, така и на практическо ниво. Ретроспективно ще бъде направен прочит на фундаментални човешки окрития в различните области през призмата на социалните и хуманитарни науки. Ще бъде направен анализ на значението и ролята на различните теории и обяснителни модели за разбирането на принципите върху които в изградено и почива съвременното човешко общество.

прочети още
Журналистика

Преподавател(и):

доц. Соня Хинкова  д-р
гл. ас. Георги Проданов  д-р
доц. Евелина Стайкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Историческите причини за обособяваането на модерността и нейносто съдъражание

• Наличните модели и етапи от формирането на понятието модерност и неговото съдържание

2) могат:

• Да анализират процесите на формиране на модерната епоха.

• Да проследват причините и последствията от етапите по изграждането на модерността и нейните проявление в различните човешки сфери на дейност


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Пол Джонсън--Съвременността светът от 20-те до 90-те години. Университетско издателство 1993 г.

Д. Аджемоглу и Д. Робинсън--Защо се провалят нациите? Изток-Запад, 2013 г.

Роджър Осбърн--Цивилизацията.Нова история на Западния свят, Прозорец, 2009 г.

Норман Дейвис - Европа.История, Абагар, 2006 г.

Кенет Кларк--Цивилизацията, Бард, 2004 г.

Пламен С. Цветков--Светът на мегамитовете : Някои политически и историографски митове на XX век. Нов български университет, София,НБУ, 2008

Средства за оценяване:

Тест

Практическа задача

Участие в семинар/дискусия/симулативна игра