PMCB102 Политическите идеи

Анотация:

Да са запознати с основните широкоразпространени концепции относно политическата промяна, функционирането на институциите, протестите и революциите в модерната епоха, на основата на последните класове в средното образование.

прочети още
Журналистика

Преподавател(и):

проф. Анна Кръстева  д-р
проф. Евгений Дайнов  д-р
доц. Момчил Баджаков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Съвременните концептуални и теоретични модели, описващи мутацията на институциите, протестите, революциите и гражданските движения в 21-ви век.

2) могат:

• Да анализират реални ситуации на взаимодействие / конфликт между институции, протести и революции. Да оценяват, целеполагат и участват в подобни процеси.


Предварителни изисквания:
Няма специфични предварителни изисквания.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Задължителни - публикациите на НБУ:

Krasteva A. et A. Todorov (dir) Les sciences politiques en Bulgarie. Sofia : Presses de la Nouvelle Universite Bulgare, 2010.

Кръстева А. (съст) Българският политик: щрихи към портрета. София: НБУ, 2010.

Krasteva A. et A.Todorov (dir) L’engagement citoyen. Sofia: NUB, 2009.

Krasteva, A. et A. Todorov (dir) La mondialisation et les nouvelles limites du politique. Sofia : EON2000, 2004.

Аристотел. Политика

Платон. Държавата

Лесли Уайт. Модерната мисъл

Найал Фъргюсън. Цивилизацията

Хегел. Лекции по философия на историята

Бъртранд Ръсел. История на западната философия

Пол Джонсън. Интелектуалците

Богдан Богданов. Отделно и заедно

Янков. Политологичната мисъл от древността до наши дни

Речник термини НБУ (според наличната му готовност)

Релевантни интернет материали

Средства за оценяване:

ТЕСТ 1 - 30%

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА - 50%

СЕМИНАР/ДИСКУСИЯ/СИМУЛАТИВНА ИГРА - 20%