PMCB206 Въведение в електронните медии

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа, които представят различни форми на учебна натовареност. Теоретични лекции по проблематиката, дискусии и работни семинари – самостоятелна работа от студентите по предварително зададена тема.

прочети още
Връзки с обществеността

Преподавател(и):

доц. Стойко Петков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- Структурата, задачите и видове електронни комуникации;

- телевизионната и радио продукция;

- същността и теорията на електронните комуникации.

2) могат:

- да се ориентират в сложния и конкурентен свят на електронните комуникации;

- да планират производствоto и финасирането им.
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Масова комуникация, СМК и мнимо движение
 2. Възникване и развитие на електронните медии
 3. Телевизия
 4. Видове телевизионни организации по юридически статут
 5. ВИДОВЕ телевизия според разпространението на сигнала и обхват
 6. СТРУКТУРА НА ТЕЛЕВИЗИОННАТА ИНДУСТРИЯ
 7. ПРОГРАМИРАНЕ В ТЕЛЕВИЗИЯТА
 8. Разпространение на телевизионно съдържание
 9. ПРОИЗВОДСТВО НА ТВ ПРОГРАМИ
 10. Как да заснемем част от история, като използваме "Правилото на петте кадъра"?
 11. Развитие на проекта (за телевизионна програма)
 12. ПРОИЗВОДСТВО НА ТЕЛЕВИЗИОННИ ПРОГРАМИ 2
 13. Управление на електронна станция
 14. ПРОИЗВОДСТВО НА НОВИНИ
 15. Регулация на разпространението на аудио-визуално съдържание

Литература по темите:

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА:

• Петков, Стойко. Аудио-визията. Производство, разпространение, показванеС.: Рой Комюникейшън, 2017

• Мелтев, Михаил. Кино и електронни медии. С.: Издателство на НБУ, 2012

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА:

• Михайлов, Владимир. Открита ли е телевизията. София: “Рой Комюникейшън” ЕООД, 2003

• Dominick, Joseph R. The Dynamics of Mass Communication. New York: McGraw-Hill Publishing Company, 2017

• Yeldell, Eric B. The Motion Picture and Television Business. Beverly Hills, L.A.: Entertainment Business Publishing Co., 2007