OOOK046 Визуалният образ

Анотация:

Преподавател: проф. Ирина Генова

Целта на курса е да предложи въведение във “визуалната грамотност” – да мотивира студент(к)ите към “разбиращо” гледане и диференциране на художествени произведения и визуални образи в различни контексти, в обществени и лични пространства.

Мисленето на тялото и пространството, на светлината и цвета, на природното и изкуственото през различни епохи са в центъра на интерес.

прочети още
Изкуствознание и артмениджмънт

Преподавател(и):

проф. Ирина Генова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Усвояват се ключови понятия в обсъждането на визуалния образ, сред които: модернизъм, авангард, класика, алегория, символ и т.н.
Предварителни изисквания:
Интерес към предмета на курса.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Увод в проблематиката на курса. Образи на тялото и пространството - въведение.
 2. Образи на Тялото. Алегория и символ.
 3. Образи на Тялото. Понятието "класичност".
 4. Образи на тялото - модерната епоха.
 5. "Здравото тяло" за целите на идеологическата пропаганда в тоталитарните режими. Човешкото тяло в модерното изкуство след Втората световна война.
 6. Пърформанс. Тялото като инструмент. Ив Клайн - Антропометрии / Yves Klein - Anthropometries. Марина Абрамович.
 7. Студентски презентации / Тест - за първо текущо оценяване.
 8. Образи на пространството: Картинно пространство в епохата на Барока. Camera obscura. "Менините" на Диего Веласкес.
 9. Картинно пространство: ІІ. В епохата на модернизмите: Натюрмортите на Сезан. Колажите на Брак и Пикасо; All Оver и оптичното пространство в картините на Джаксън Полък.
 10. Взаимодействие между изкуство и наука - визуалната изява на невидимите полета. Takis (Панайотис Василакис / Такис, (1925-2019). Аниш Капур - мащабът, пространството, времето.
 11. Архитектурни пространства. Архитектура около 1900-та. - изкуствено и природно. Новите материали - желязо и стъкло.
 12. Пространствата на града и опита от всекидневието. Градоустройството като естетическа дейност.
 13. Постмодерната архитектурна идея - отвъд стиловете. Съвременни примери.
 14. Образи на природата - инсцениране и обитаване. Екологична естетика.
 15. Самостоятелни работи / Тест - за второ текущо оценяване.

Литература по темите:

Четива за курса "Визуалният образ" : ООК 046 / Състав. Ирина Генова .186 с. : с ил. УчМ OOK 046

Item ID: 000000101477

Collection Type: Учебни материали

Media: Ксерокопие

Ханс Белтинг. Невидимият шедьовър: Аркадия край Сена от Мане. Спорът за Олимпия. В: Разказвайки образа. С. 2003, с. 102-109.

Светлана Алперс. Интерпретация без изображение или как да се гледа "Las Meninas" (Придворните дами) на Веласкес. В: Следистории на изкуството. С. 2001, с. 97-112.

Джулио Карло Арган. "Las Meninas". В: Изкуство, история, критика. С. 1984 [1970, 1965], с. 115-119.

Глеб Поспелов. За движението и пространството при Сезан. В: Следистории на изкуството. С. 2001, с. 135-151.

Клемънт Грийнбърг. Колаж. В: Следистории на изкуството. С. 2001, с. 159-174.

Валтер Бенямин. Париж - столицата на XIX столетие. Във: Валтер Бенямин. Озарения. Изд. Критика и хуманизъм. С. 2000, с. 161-175.

Джулио Карло Арган. Културата на градовете. В: Джулио Карло Арган. Изкуство, история и критика. Изд. Български художник. С. 1984, с. 226 - 230.

Джулио Карло Арган. Исторически предпоставки на градоустройството

В: Джулио Карло Арган. Изкуство, история и критика.

Изд. Български художник. София. 1984, с. 208 - 214.

Eнциклопедични речници и друга справочна литература

Средства за оценяване:

тест

презентация

конспект на статия