OOOK175 Езикът на танца

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите с вълнуващия свят на танцът. Ще разглеждаме теми свързани с неговата история и развитие през вековете. Ще се научим да общуваме чрез танцово изкуство.

• Казват, че танцът е универсален език. И още, че той е език преди словото. Не случайно нарекох курсът именно така. Искам чрез него да се опитаме със студентите да надникнем отвъд познатата ни представа за този вид изкуство. Но дали е само изкуство. Или е език, пантомима ...

• Чрез курса ще потърсим къде се крият корените на танца. Ще се опитаме да разкрием неговата семантика и същност. Ще разгледаме промените и еволюцията му през епохите.

• Мястото на танца в различните култури е различно, но именно това различно ще ни научи да познаваме повече танца. Да ни даде възможност да го познаваме не само като чисто физическо занимание, но и като духовно.

• Индия, Китай, Гърция, Америка, България, Турция, Русия са само част от спирките на които ще се спре нашия път на опознаване.

• Ще се срещнем визуално с творчеството на едни от най-големите хореографи в областта на съвременното и класическо изкуство.

• Ще потърсим връзките на танца с другите изкуства – кино, театър...

прочети още
Изкуствознание и артмениджмънт

Преподавател(и):

гл. ас. Маргарита Кръстева-Стойчевска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• Придобиват познания по отношение културата на танца в различните култури.

• Придобиват познания относно стилистиката и еволюцията на танцовото изкуство.

• Ще преоткрият смисъла на танца днес и преди.

2) могат:

• Да използват получените знания и да ги обогатяват в своята житейска практика, сблъсквайки се съзнателно или не със света на танца.

• да формулират особеностите в историческото развитие на танцовото изкуство.


Предварителни изисквания:
Няма, само желание за нови знания и развитие.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Запознаване с методологията на курса. За танца и неговата същност.
 2. Произход на танца.
 3. Египет и произходът на танца
 4. Китай и древното китайско танцово изкуство
 5. Корените на танца в Индия
 6. Гърция и танцовото изкуство
 7. Танцовото изкуство в Древен Рим
 8. Характерни и исторически танци
 9. Танците по българските земи и мястото им в световната танцова история.
 10. Танцът през Средновековието.
 11. Танци на ексатаза. От шаманите до нестинарите. Или как чрез танц общуваме с по-висши сили.
 12. Танцът през Ренесанса.
 13. Корените на балета.
 14. Зараждане на съвременното танцово изкуство. От Айседора Дънкан, Марта Греъм до Рудолф фон Лабан и творчеството на много съвременни творци.
 15. Семантика на танца. Митология в танцото изкуство. Танц и сцена. Театрализирането на танца - едно връщане назад във времето. Танцът във филмовото изкуство.

Литература по темите:

• АВС на етнологията, Антология на науката за човека, културата и обществото, т. I и II, С., 1999

• Абрашев, Г. Въпроси на хореографската теория, Наука и изкуство, С., 1989.

• Абрашев, Г. Тематична и сюжетна форма на танца // Художествена самодейност, 1957, №5

• Абрашев, Г. Композиция и форма на танца, С. 2001

• Александрова, А. Биография на танца и балета, С., 1996

• Беров, Т. Семиотика на изкуството, В., 2000

• Вакарелски, Хр. Етнография на България, С. 1974

• Дикова, М. Стил и характер на българските народни танци, С. 1955

• Еко, Умберто. История на красотата. Кибеа, 2006.

• Захариев, П. Характерни особености на тракийските танци. С. 1957, В: Танцова самодейност, бр. 12

• Кацарова, Р. Български танцов фолклор, С. 1955

• Крейпо, Р. Културна антропологич. Как да разбираме себе си и другите, С., 2000

• Стуколкина, Н. Четыре экзерсиса, Всероссийское театралное общество. М., 1972 г.

• Тодоров, Т. Фолклорната традиция и съвременността, С., 1982, В: Художествена самодейност, бр. 4

• Торнев, П. Историческо развитие и същност на танца, С., 1967, В: „Танцово изкуство”, бр. 4

• Фрейденберг, О. Поетика на сюжета и жанра, С., 2001

• Харалампиев, К. Сценично поставяне на народните танци // Художествена самодейност, 1981, №9

• Шевалие, Ж., А. Геербрант, речник на символите, С., 1997

• Шмит, Жан-Клод, Смисълът на жестовете вСредновековния Запад, С., 2000

• Шулеков, Н. Танц и сцена. За хореографското претворяване на сценичното пространство // Художествена самодейност, 1982, №5

• Щърбанова, А. Тяло и танц // Български фолклор, 1995, № 4

• Щърбанова, А, Антропология на танца // Български фолклор, 1994, №2

• Королева, Е. Ранние формы танца, М., 1977

• Jaffe, N. Folk Dance of Europe, England, 1990

Средства за оценяване:

Текущият контрол се състои от следните компоненти:

1. Тест

2. Курсова работа.

3. Участие в практическите семинари.

4. Участие по време на семестъра.