OOOK165 Викингите, океанът и светът

Анотация:

След края на античността традиционните културни центрове в Европа се изместват към някогашните периферни на средиземноморската цивилизация зони, а благоприятните климатични условия, започващи с началото на 8 в. предпоставят началото на усвояване на необитаеми до този период зони. В следствие на интензивни проучвания традиционното възприемане на тази епоха като „Тъмни векове“ е подложено на преразглеждане и оценено като преоткриването на един нов свят, който ще заема все по-важно място във формирането на европейската култура. Ролята на народите на Северозападна Европа в изграждането на нови общности се илюстрира с амбициозните действия по създаването на търговски пътища, културни центрове и алтернативни хабитати. Носителите на тази млада и енергична култура, определяни и самоопределящи се като “викинги” са иноватори, които оставят дълбока следа в европейското и глобалното съзнание. Влиянието и отзвука на събитията от т. нар. “викингска епоха” са сравними с най-значимите културни феномени не само от епохата на средните векове, но също и от модерността и съвремието. Колонизацията на Северния Атлантик е сред най-впечатляващите и изпълнени с героика събития, които вдъхновяват поколения историци, творци и общественици. Изучаването на явленията на викингската епоха е сериозен принос към познаването на общата европейска култура. Курсът е подходящ за широк кръг от студенти от историческите дисциплини и други области на хуманитаристиката, политическите науки, изкуствознанието, немски и англо-саксонски езици, литература и култура. В рамките на 30 часа студентите ще се запознаят с най-важните и забележителни феномени на нордическата култура, достиженията и в търсенето на нови светове, нейните материални и духовни проявления.

прочети още
Изкуствознание и артмениджмънт

Преподавател(и):

гл. ас. Боян Думанов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: Основите на формирането на културата на Северозападна Европа в епохата на Средните векове и народите, поставили началото на колонизацията на Северния Атлантик; въздействието на нордическите характеристики върху съвременната европейска и американска култура, и изграждането на идентичности.

2) могат: Да участват адекватно в дискусии, посветени на древната и модерна северно-атлантическа култура; да организират експериментални уъркшопи и мултимедийни сесии; да определят и интерпретират материалните и духовните паметници на нордическото културно наследство.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Almgren, B. 1966. The Vikings. London.

Bates, D. 2001. William the Conqueror. Stroud.

Boyer, R. 2001. Die Piraten des Nordens. Leben und Sterben als Wikinger. Stuttgart.

Brink S., Price N., 2008. The Viking World. London.

Brown, R. A. 2000. Die Normannen. Dusseldorf.

Byock, J. 1988. Medieval Iceland. Society, Sagas and Power. Berkeley.

Crumlin-Pedersen O., 1997 Viking-Age Ships and Shipbuiling in Hedeby/Haithabu and Schleswig. Schleswig & Roskilde.

Cunliffe B. 2008. Europe between the oceans. Themes and variations: 9000 BC-AD 1000. New Haven, London.

Fitzhugh, W., Ward E. I. 2000. Vikings, The North Atlantic Saga. Washington & London.

Graham-Campbell, J. 1994. Cultural Atlas of the Viking World. London.

Hadley, D. M. 2006. The Vikings in England: settlement, society and culture. Manchester.

Hadley D. M., Ten Harkel L. 2013. Everyday Life in Viking Towns: Social Approaches to Viking Age Towns in Ireland and England, c. 850-1000. Oxford.

Ingstad, H. 1995. The Norse Discovery of America. Oslo.

Kuhn, H. 1971. Das alte Island. Dusseldorf.

Lindh, K. 2002. Wikinger. Die Entdecker Americas. Munchen.

Magnusson, M. 1973. Viking Expansion Westwards. London.

Magnusson, M. 1976. Hammer of the North. London.

Page, R. I. 1995. Runes and Runic inscriptions. Woodbridge.

Price N. 2002. The Viking Way: Religion and War in Late Iron Age Scandinavia. Uppsala.

Richter, M. 2002. Irland im Mittelalter. Munchen.

Sawyer, P.H. 1997. The Oxford Illustrated History of Vikings. Oxford.

Sawyer, P.H. 2001. Die Wikinger. Geschichte und Kultur eines Seefahrervolkes. Stuttgart.

Schier, K. 1971. Sagaliteratur. Stuttgart.

Simek, R. 1990. Altnordische Kosmographie. Wien.

Simek, R. 1995. Lexicon der germanischen Mythologie.

Simek, R. 1997. Die Wikinger.

Simek, R., H. Palsson 1987. Lexicon der altnordiscen Literatur. Stuttgart.

Smith A. G. 1999. Viking Designs. New York.

Stenton, F. M. 1971. Anglo-Saxon England. Oxford.

Wilson, D.M. 1980. Kulturen im Norden. Die Welt der Germanen, Kelten und Slawen. Munchen.

Wilson, D.M., O. Klindt-Jensen 1966. Viking Art. London.

Winroth A. 2011. The Conversion of Scandinavia: Vikings, Merchants and Missionaries in the Remaking of Northern Europe. New Haven.

Wolf, K. 2004. Daily life oft he Vikings. Westport.

Средства за оценяване:

тест

практическа задача