CARB015 Въведение в класическата анимация

Анотация:

Целта на този курс е да запознае теоретически и практически студентите с методите за създаване на движение познати от класическата анимация. Акцентът ще бъде поставен върху тяхното приложение във всички останали видове анимация, включително и компютърната 3D анимация. Ще бъдат разгледани особеностите на технологичния порядък на анимационно филмопроизводство чрез анализ на развитието на технологията в класическия филм и промените настъпили в дигиталната епоха.

В хода на курса студентите ще усвояват материала с реализация на практически задачи, за да придобият необходимата грамотност и сръчност да създават анимационни движения.

прочети още
Анимационно кино

Преподавател(и):

гл. ас. Севина Иванова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) Ще могат да анимират и фазират прости движения.

2) Ще получат необходимите познания за изготвянето на динамична характеристика на анимираните обекти.

3) Ще познават технологичните стъпки при реализация на анимационен филм.


Предварителни изисквания:
Курсът е въвеждащ и не изисква специални умения.

Базисни умения за рисуване ще подпомогнат по-бързото усвояване на материала.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

На английски език - наръчници по анимация

Harold Whitaker and John Halas – „Timing for Animation”

Tony White – „The Animator's Workbook: Step-By-Step Techniques of Drawn Animation”

Frank Thomas and Ollie Johnston – „The Illusion of Life”

Richard Williams – „The Animator’s Survival Kit”

Leonard Maltin – „Of Mice and Magic”

На български език - теория

Красимира Герчева –„Естетика на анимационния филм”

Надежда Маринчевска –„Квадрати на въображението”

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ 80%

ПОРТФОЛИО 20 %