CARB118 История на световната анимация - I част

Анотация:

Курсът въвежда в историята на анимацията като изкуство от няколко различни перспективи: историографски, като представя общ преглед на историята на световната анимация; естетически, като представя формалните, стилистическите и технологическите възможности на медията и авторски, като се съсредоточава върху фигури, оформили и повлияли естетиката на анимационния филм.

Представянето е организирано хронологично и разглежда теми като: раждането на анимацията, ранното кино и началото на анимационната индустрия, връзката между комиксите и ранната анимация, анимацията в Европа от 20-те и 30-те години, възникването на големите американски студиа, анимационният стил на Дисни, братя Флайшер и Уорнър брадърс, анимацията през 60-те години, телевизионната анимация, анимацията в Източна Европа, ренесанса на Дисниевския стил 1989-1999г., фестивалната анимация, началото на компютърно генерираната анимация, Хаяо Миязаки и японската анимационна индустрия, анимацията в дигиталната епоха и др.

Курсът цели:

• да направи исторически обзор на развитието на световната анимация и съответните естетически и технологични контексти като ги представи чрез творчеството на индивидуални автори;

• да разгледа анимационните техники, изразния им потенциал и индивидуалните творчески стилове;

прочети още
Анимационно кино

Преподавател(и):

преп. Ангелина Василева  
проф. Петя Александрова  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основни моменти от историята на анимацията и разбират жанровия и стилов потенциал на медията като художествена форма.

2) могат:

• да боравят с определен критичен и интерпретативен апарат в полето на анимацията, да преценяват техниките, стиловите и тематични особености в творчеството на даден анимационен автор и да използват това знание в собственото си творчество.


Предварителни изисквания:
Студентите трябва да имат предварителна обща култура в областта на визуалните изкуства и литературата.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

• Giannalberto Bendazzi Animation A World History Volume I Foundations - The Golden Age, CRC Press, 2016

• Stephen Cavalier The World History of Animation,

• Nicholas Sammond, Birth of an Industry, Duke University Press, 2015

• Jayne Pilling ed. by, A Reader In_Animation Studies, 1997 John Libbey & Company Pty Ltd.

• Pallant, Chris, Demystifying Disney a history of Disney Features Animation, Maiden Lane, New York, NY, 2011

• Paul Wells, Animation and America,Edinburgh University Press 2002

• Dani Cavallaro, Anime and the Visual Novel, Dani Cavallaro, 2010

Средства за оценяване:

Тест и Курсова работа