CARB122 Основни етапи в създаването на анимационния филм

Анотация:

Анимационно кино

Преподавател(и):

проф. Анри Кулев  
 Йоана Атанасова  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: