CARB102 Анимационното изкуство - азбука и първи стъпки

Анотация:

• Анимацията като изкуство. Запознаване с етапите на анимационното филмово производство. Развиване на индивидуалните качества на всеки студент.

прочети още
Анимационно кино

Преподавател(и):

проф. Анри Кулев  
 Йоана Атанасова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните принципи на анимационното кино и взаимодействието му с другите изкуства.

2) могат:

• Да прилагат практически придобитите знания по естетиката и елементите на анимационния филм.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Основни умения по рисуване и композиция.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Наша и чужда анимационна филмова класика и специализирана литература;

2. Чужда анимационна класика и литературни източници:

• Роби Енглерт – Швейцария;

• Боривой Довникович – Хърватска;

• Юрий Норщейн – Русия;

• Джон Халас - Англия

Средства за оценяване:

ТЕКУЩ КОНТРОЛ

ТЕСТОВЕ……….50 %

участие и активност на студента по време на занятия ……50 %

СЕМЕСТРИАЛЕН ИЗПИТ:

УСТЕН ИЗПИТ ……....30%

ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ……...70%