CINB110 Практически семинар: "Усвояване на първоначални операторски техники"

Анотация:

Курсът има за цел да изгради първоначални умения, свързани с основните компоненти на изображението: движение на камерата, снимачен план, избор на гледна точка, ракурс, перспектива, изграждане на различни композиционни решения.

прочети още
Кино и телевизия

Преподавател(и):

проф. Людмил Христов  

Описание на курса:

Компетенции:

Ще могат да заснемат етюди в различни снимачни условия в натура.
Предварителни изисквания:
Желателно е студентите да притежават собствена снимачна видеотехника.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА

Литература по темите:

1.Головня, А.Д., О кинооператорском мастерстве, Москва, 1970.

2.Пкий, Ф.С., Цветоведение и цветовоспроизведение, Москва, 1970.

3.Волосов, Д.С., Фотографическая оптика, Искусство, Москва, 1971.

4.Гребенников О. Ф., Киносъемочная аппаратура ,Пашиностроение 1971 г.

5.А. Мелик-Степанян,Проворнов , Детали и механизмы киноаппаратуры , Ленинград 1980 г.

6.Улман, Алфред, Фототрикове, Техника, София, 1977.

7.Гольштейн, Л. Г., Сенотов, Г. П., Лейбов, Я.Л., Глебов, В. А., Комбинированные киносъемки, Искусство, Москва, 1978.

8.Кудряшов, Н. Н., Специальные киносъемки, Искусство, Москва, 1979.

9.Иофис, Е. А., Фото-кино-техника. Энциклопедия, Москва, 1981.

10.Гордийчук, И. Б., Снятиновская, Л.Ф., Техника съемки в искусстве кинооператора, Искусство, Москва, 1983.

11.Плужников, Б. Ф., Искусство комбинированных киносъемок, Искусство, Москва, 1984.

12.Лазаров Н. С., Комбинирани снимки в Студио Магически Екран

13.Лазаров Н. С. , Изкуство и техника на визуалните ефекти – 20008. American Film, May 1985, J. Callahan, “I Have the Feeling We’re Not in Kansas any More”.

14.American Cinematographer, January 1985, N. Lee, Video Effects for 2010.

15.Smith, Thomas G., Industrial Light & Magic. The Art of Special Effects, Ballantine Books, New York, 1986.

16.Hutchison, David, Film Magic. The Art and Science of Special Effects, Prentic Hall Press, New York, 1987.

17.American Cinematographer, November 1968, Front Projection is the Big News of the Day.

18.American Cinematographer, December 1987, Masters of Matte Photography.

19.Милев Неделчо, Теория на елементите на киното

20.Карайорданов Георги, Кино и тв. операторство

21.Димитров Венец, Проблеми на операторското творчество

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА

Студентите се освобождават от финален изпит при успешно изпълнение на задачите за текущо оценяване.