CINB103 Практически аспекти на дигиталния монтаж I част

Анотация:

С всеобхватното навлизане на дигитализацията във филмопроизводството се налага все повече и повече кинодейците, освен да бъдат творци, да имат задълбочени познания присъщи доскоро само на компютърните инженери.

Курсът има за цел да запознае студентите с необходимите технически условия за извършване на безпроблемен цифров монтаж и с основните стандарти и формати с които ще боравят при професионалната си реализация. Също така те ще овладеят на базово ниво основните принципи на монтажа, които ще бъдат нужни при бъдещото им следване и професионална кариера

прочети още
Кино и телевизия

Преподавател(и):

гл. ас. Николай Милев  д-р
доц. Елизавета Боева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) Ще знаят:

• Как да подбират и използват адекватни технически средства съобразно поставените творчески задачи пред тях. Да боравят на грамотно техническо ниво с компютърните станции за монтаж

2) Ще могат:

Да систематизират, монтират и конвертират в различни файлови формати


Предварителни изисквания:
Няма предварителни изисквания

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение в курса.
 2. Технически изисквания към системите съобразно изходния материал, организация на заснетия материал. Видео и аудио връзки необходими за нормална работа. Конфигуриране на системата
 3. Разликите при кино и видео технологиите. Формата на кадъра, формата на записа и ограниченията които те налагат.
 4. Крупности и планове, начини на комбиниране на кадрите един към друг типични грешки и начините на тяхното избягване. Монтажно мислене
 5. От аналоговия сигнал до дигиталното изображение Начини на изграждане на изображението и трасформирането му в електрически сигнали. Телевизионни стандарти
 6. Носители на информация при цифровото филмопроизводство – прехвърляне на информацията и необходими драйвери за целта. Организация на заснетия материал на дисковото пространство
 7. Файлови формати и компресии програми за конвертиране - параметри на конверсията
 8. Основни програми за видеообработка. Сравнителен преглед.Предимства и недостатъци. Как да изберем най-подходящата в зависимост от целите на проекта
 9. Първоначално описване на заснетия материал Начини на организация и подреждане
 10. Изрязване на ненужните дължини и подреждане на кадрите в последователност. Кога да започва и кога да свършва кадъра. Груб монтаж
 11. Прецизиране на монтажа - фин монтаж. Основни правила при финализиране
 12. Монтируеми и немонтируеми кадри. Изравняване на материала и цветови корекции.
 13. Звукът и музикалното оформление и ролята им при монтажните преходи. Баланс на звука и смесване на музика Синхронни и несинхронни звукови ефекти
 14. Обсъждане на зададените практически задачи за текущ контрол, демонстриране на заснетите и монтирани работи, обсъждане на въпроси възникнали в течение на курса, на реализиране на задачата или недостатъчно ясни за студентите

Литература по темите:

Jarle Leirpoll ADOBE PREMIERE PRO Best Practices & Workflow Guide For Long Form and Episodic Post Production 2022

Steve Hullfish The Art and Technique of Digital Color Correction Focal Press 2008

How to Use Color in Film 50+ Examples of Movie Color Palettes by StudioBinder Inc. 2016

Ken Dancyger David Bordwell The Technique of film and video editing: history, theory, and practice 2007

Roy Thompson Christopher J. Bowen Grammar of the Edit 2009

Kristin Thompson FILM ART AN INTRODUCTION 2008

Roger Crittenden Fine Cuts: The Art of European Film Editing 2006

Steve Hullfish The Art and Technique of Digital Color Correction 2008

В.Кацев Композиция на кинокадъра 1981

Б.Манов Теория на киноизображението 1996

Л.Халачев Направи си сам…обществена телевизия 2000

С.Кръстев Цветология,информация и реклама 1974

Н.Лазаров Изкуство и техника на визуалните ефекти 2000

С.Шишманова ТВ техника и технологии 1992

Л.Халачев Драматургия на цвета в киното 1987

THE STUDENT FILMMAKER'S HANDBOOK ©Eastman Kodak Second Edition 1991

Средства за оценяване:

По време на курса в зависимост от прогреса на студентите ще бъдат задавани различни практически задачи на всеки 6-10 учебни часа.

Задачите ще бъдат завършени кратки форми - до минута, или поредица от кадри.

Работите ще бъдат подбирани съобразно напредъка на студентите по материала