CINB103 Практически аспекти на дигиталния монтаж I част

Анотация:

С всеобхватното навлизане на дигитализацията във филмопроизводството се налага все повече и повече кинодейците, освен да бъдат творци, да имат задълбочени познания присъщи доскоро само на компютърните инженери.

Курсът има за цел да запознае студентите с необходимите технически условия за извършване на безпроблемен цифров монтаж и с основните стандарти и формати с които ще боравят при професионалната си реализация. Също така те ще овладеят на базово ниво основните принципи на монтажа, които ще бъдат нужни при бъдещото им следване и професионална кариера

прочети още
Кино и телевизия

Преподавател(и):

гл. ас. Николай Милев  д-р
доц. Елизавета Боева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) Ще знаят:

• Как да подбират и използват адекватни технически средства съобразно поставените творчески задачи пред тях. Да боравят на грамотно техническо ниво с компютърните станции за монтаж

2) Ще могат:

Да систематизират, монтират и конвертират в различни файлови формати


Предварителни изисквания:
Няма предварителни изисквания

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Ken Dancyger David Bordwell The Technique of film and video editing: history, theory, and practice 2007

Kristin Thompson FILM ART AN INTRODUCTION 2008

Roger Crittenden Fine Cuts: The Art of European Film Editing 2006

Steve Hullfish The Art and Technique of Digital Color Correction 2008

В.Кацев Композиция на кинокадъра 1981

Б.Манов Теория на киноизображението 1996

Г. Карайорданов Кино и телевизионно операторско майсторство 1999

Л.Халачев Направи си сам…обществена телевизия 2000

А Головня Майсторството на кинооператора 1971

С.Кръстев Цветология,информация и реклама 1974

Н.Лазаров Изкуство и техника на визуалните ефекти 2000

С.Шишманова ТВ техника и технологии 1992

Л.Халачев Драматургия на цвета в киното 1987

THE STUDENT FILMMAKER'S HANDBOOK ©Eastman Kodak Second Edition 1991

Средства за оценяване:

По време на курса в зависимост от прогреса на студентите ще бъдат задавани различни практически задачи на всеки 6-10 учебни часа.

Задачите ще бъдат завършени кратки форми - до минута, или поредица от кадри.

Работите ще бъдат подбирани съобразно напредъка на студентите по материала