CINB002 Изразни средства на оператора в киното и телевизията

Анотация:

Умелата работа с техниката и превръщането на сценарната идея и режисьорското виждане в готов филмов продукт са залог за създаване на успешно филмово и телевизионно произведение. Ще бъдат придобити умения полезни на бъдещите режисьори и оператори а също така в голямата си част и за монтажистите

Курса има за цел да даде на студентите умения за боравене с кино и видеотехника , както и познания за структурата на филмопроизводството от подготвителния до постпродукционния период

прочети още
Кино и телевизия

Преподавател(и):

проф. Людмил Христов  
гл. ас. Николай Милев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Как да съчетават практическите умения за боравене с операторска техника с конкретните условия при работа на терен

2) могат:

Да овладеят основните похвати за изграждане на осветление

Да създадат визия на произведението на високо техническо и творческо ниво


Предварителни изисквания:
Няма предварителни изисквания

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Ян Шмок Изкуствено осветление във фотографията 1979

Г. Карайорданов Кино и телевизионно операторско майсторство 1999

А Головня Майсторството на кинооператора 1971

А.Тасев, Л.Халачев Киносъоръжения и техника на киноснимки 1980

П.Бърнев Портретна фотография 1982

Б.Манов Теория на киноизображението 1996

В.Димитров Проблеми на операторското творчество 1997

Н.Лазаров Изкуство и техника на визуалните ефекти 2000

Л.Халачев Направи си сам…обществена телевизия 2000

С.Шишманова Цифрови камери 2002

С.Шишманова ТВ техника и технологии 1992

С.Кръстев Цветология,информация и реклама 1974

В.Кацев Композиция на кинокадъра 1981

С.Стефанов Светлочувствителни материали и светлофилтри 1980

Л.Халачев Драматургия на цвета в киното 1987

Е.Рашев Светлината в практиката на филмовия и ТВ оператор 2002

THE STUDENT FILMMAKER'S HANDBOOK ©Eastman Kodak Second Edition 1991

Средства за оценяване:

Ще бъдат давани практически задачи съобразени с напредъка на студентите по учебния материал и придобитите умения.

Първите задачи ще бъдат поредица свързани фотоси а след това и кратки 1-2 минутни видео миниатюри

Ще бъде отчетена и активността на студентите по време на лекции, участието в текущите практически задачи на своите колеги – екипната работа, както и инициативността и креативноста им.