MODB003 Графични изображения в модата

Анотация:

Курсът се състои от лекционна и практическа част с продължителност от 30 учебни часа. В него студентите се запознават с историята на модната графика, с постиженията на великите илюстратори: Тулуз Лотрек, Густав Климт, Алфонс Муха и Егон Шиле. На база получените знания за тяхното творчество, инспирирани от духа на творбите им, те създават свои композиции изпълнени в стила и колорита на големите майстори.

Студентите практически се научават да ползват графичните материали и необходимите за тях основи, цветовете - с техническите им параметри.

В исторически план се изучават пропорциите на човешката фигура от древността до днес. В практическо отношение това включва: конструкция и анатомични особености, оси на движение, пластични особености при мъж, жена, дете. Пози и промени на фигурите в модната графика спрямо фигурите с класически пропорции. Работи се над стабилност и равновесие при различни положения на фигурите. Отделя се внимание на перспективните изменения в зависимост от гледната точка - висок и нисък хоризонт. Изпълняват се бързи скици на фигури с графични материали.

Практическите упражнения завършват с конферанс.

прочети още
Мода

Преподавател(и):

доц. Кристина Савова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Да знаят:

1/ Да разпознават стила на илюстраторите на 20в.

2/ Кои са основните отношения в човешките фигури

Да могат:

1/Да рисуват човешки фигури в правилни и деформирани пропорции

2/Да използват графичните изобразителни материали и основи за тях


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Графични изображения - въведение. История на модната илюстрация.
 2. Модна фигура. Видове модни скици.
 3. Пропорции на човешкото тяло - видове силуети
 4. Пропорции на тялото в модната скица
 5. Конферанс
 6. Видове облекла - поли, панталони, рокли, блузи, детайли
 7. Графично изображение на облекла
 8. Цветни техники и материали
 9. Конферанс
 10. Рисуване на модни облекла - графично изображение
 11. Форма и линия в облеклото - изобразяване
 12. Рисуване на модни облекла - цветни изображения
 13. Цветни техники и материали
 14. Материи.
 15. Конферанс

Литература по темите:

Основна литература:

Watanabe, Naoki (2009). Contemporary Fashion Illustration Techniques. Rockport Publishers

Abling, Bina (2007). Fashion Sketchbook, 5th edition. Fairchild Books

Burgo, Fernando (2019). Il Figurino di Moda, fashion design book - Women - Men - Children - Accessories. Istituto di Moda Burgo

Takamura, Zeshu (2012). Fashion Illustration Techniques: A Super Reference Book for Beginners. Rockport

Допълнителна литература:

Riegelman, Nancy (2014). Colors for Fashion: drawing fashion with colored markers. 9 Heads Media Inc.

Kiper, Anna (2011). Fashion Illustration: Inspiration and Technique. David & Charles

Bryant, Michele Wesen (2011). Fashion Drawing: Illustration Techniques for Fashion designers. London