EGYD203 Текстологичен анализ на древноегипетските текстове

Анотация:

Египтология

Преподавател(и):

проф. Сергей Игнатов  д.н.
доц. Емил Бузов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите: