MBAD302 Счетоводство на финансовите и бюджетни организации

Анотация:

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводство и одитинг)

Преподавател(и):

доц. Станислава Георгиева  д-р
гл. ас. Пламен Илиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: