MBAD209 Количествени методи за емпирични изследвания във финансите

Анотация:

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка

Преподавател(и):

гл. ас. Нигохос Канарян  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: