TCMD010 Проектиране на кабелни оптични комуникационни системи

Анотация:

Докторантският курс "Проектиране на кабелни оптични комуникационни системи" предоставя задълбочено изследване на принципите, технологиите и методологиите за проектиране, които са от съществено значение за разработването на модерни оптични комуникационни системи. Докторантите ще се задълбочат в основите на комуникацията с оптични влакна, изучавайки теми като видове оптични влакна, вълноводи и разпространение на сигнали по оптични влакна. Те също така ще изследват компоненти и устройства, които са от съществено значение за оптичните комуникационни системи, включително предаватели, приемници, усилватели и детектори. Курсът обхваща модулационни техники, загуби на сигнала, дисперсия и нелинейни ефекти в оптичните влакна. Освен това студентите ще изследват мрежовите архитектури, технологиите за достъп и стандартите в оптичната комуникация, придобивайки представа за дизайна и внедряването на оптични мрежи. Чрез теоретични изследвания, лабораторни експерименти и изследователски проекти студентите ще придобият знанията и уменията, необходими за проектиране и оптимизиране на кабелни оптични комуникационни системи за различни приложения.

прочети още
Телекомуникации

Преподавател(и):

доц. Росен Пасарелски  д-р
доц. Цвета Апостолова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Владение в проектирането и анализирането на оптични комуникационни системи, включително избор на компоненти и модулационни техники.

Способност за оценка и анализ на сигнала и дисперсионните ефекти при предаване в оптични влакна.

Разбиране на мрежови архитектури, протоколи и стандарти, свързани с кабелни оптични комуникационни системи, с възможност за проектиране и оптимизиране на оптични мрежи за различни приложения.
Предварителни изисквания:
Магистърска степен "инженер" в ПН5.3.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Основи на оптичните комуникации
 2. Видове и характеристики на оптични влакна
 3. Вълноводи и разпространение на светлината по оптични влакна
 4. Оптични кабели и конектори
 5. Оптични предаватели и приемници
 6. Оптични усилватели и детектори
 7. Модулационни техники в оптични комуникационни системи
 8. Загуби на сигнала и дисперсия в оптични влакна
 9. Нелинейни ефекти в оптичните влакна
 10. Архитектури и топологии на оптични мрежи
 11. Системи WDM за мултиплексиране по дължина на вълната
 12. Оптични мрежи за достъп и пасивни (PON) оптични мрежи
 13. Оптични комуникационни стандарти и протоколи
 14. Техники за наблюдение и тестване на оптични характеристики
 15. Нови технологии в оптичните комуникации (кохерентна комуникация, квантова комуникация)

Литература по темите:

Записки на лектора и учебни помагала

"Optical Fiber Communications" от Gerd Keiser

"Optical Communication Systems" от John Gowar

"Photonics: Optical Electronics in Modern Communications (The ^AOxford Series in Electrical and Computer Engineering" от Amnon Yariv и Pochi Yeh

"Optical Networks: A Practical Perspective" от Rajiv Ramaswami и Kumar N. Sivarajan

"Optical Fiber Telecommunications VIB: Systems and Networks" от Ivan P. Kaminow, Tingye Li и Alan E. Willner

"Introduction to Fiber Optics" от John Crisp

"Optical Communication Theory and Techniques" от Ivan P. Kaminow и Tingye Li