TCMD004 Специализирана електроника в телекомуникациите

Анотация:

Курсът запознава студентите със съвременните електронни елементи и прибори с принципите на тяхното действие.

Разглеждат се приложенията на специализираните интегрални схеми в телекомуникационните устройства.

Обръща се внимание на най-важните градивни блокове – резонатори амплитудно честотни и малошумящи усилватели, генератори, смесители, демодулатори.

прочети още
Телекомуникации

Преподавател(и):

проф. Стефан Куцаров  д.н.
проф. Пламен Цветков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основните понятия и факти за пасивните елементи и схеми с тях;

• принципа на действие на твърдотелните резонатори;

• същността на полупроводниците и основните им приложения;

• действието на основните електронни блокове в комуникационните устройства;

2) могат:

• да разбират параметрите на пасивните елементи;

• да оценяват действието на пасивни схеми;

• да разбират приложенията на специализираните интегрални схеми;

• да разбират и анализират съвместното действие на електронните блокове в телекомуникационните устройства.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• да имат основни знания от обучението по електротехника и електроника.

• теоретични познания по цифрова и аналогова електроникаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Основни елементи в телекомуникациите
 2. Съвременни пасивни елементи
 3. Резонаторни елементи
 4. пециални полупроводникови прибори
 5. Видове специализирани интегрални схеми
 6. Тест 1
 7. Високочестотни усилватели на напрежение
 8. Шумове. Малошумящи усилватели
 9. Високочестотни и свръхвисокочестотни генератори
 10. Смесители
 11. Модулации. Модулатори и демодулатори
 12. Входни блокове
 13. Високочестотни усилватели на мощност
 14. Сензори
 15. Памети
 16. Тест 2

Литература по темите:

1. Куцаров, С. И. Основи на електронните схеми, Том 4: Специализирана електроника в телекомуникациите. София: Изд. на НБУ, 2011.

2. Dugaev, Vitalii, Vladimir Litvinov. Modern Semiconductor Physics and Device Applications, CRC Press, 2021

3. Fiore, James. Semiconductor Devices: Theory and Application, Version 1.1.12, 30 April 2021, https://www2.mvcc.edu/users/faculty/jfiore/Linear/SemiconductorDevices.pdf

4. Mullan, Cindy. Supercapacitors: Electrochemical Properties, Applications and Technologies, Nova Science Publishers, Inc., USA, 2019

5. Shamieh, Cathleen. Electonics, 3rd Edition, John Willey & Sons, Inc, 2020

6. Svarc. Jason. Solar Panel Construction, March 20, 2020 https://www.cleanenergyreviews.info/blog/solar-panel-components-construction

7. What Electronics Engineer Needs to Know About Passive Low Pass Filters, 12.12.2018, https://passive-components.eu/what-electronics-engineer-needs-to-know-about-passive-low-pass-filters/