THED001 Теория и история на театъра за докторанти

Анотация:

Театрознание и театрално изкуство

Преподавател(и):

проф. Възкресия Вихърова  д-р
проф. Виолета Дечева  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: