THED019 Авторски и пост-драматургичен театър

Анотация:

Исторически аспект на проблема АВТОРСКИ И ПОСТДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР и тенденции в развитието му. Дефиниране на понятието индивидуален продукт

прочети още
Театрознание и театрално изкуство

Преподавател(и):

доц. Възкресия Вихърова  
проф. Виолета Дечева  д.н.
доц. Снежина Петрова  

Описание на курса:

Компетенции:

Знания за: историческия аспект на проблема и тенденции на развитието му

Умения за: формоообразуващия принцип на авторския и постдраматичен театър и неговата художествена цялост и завършеност


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Гротовски, Й.(2002) Йежи Гротовски и Анатолий Василиев С., сп. Homo Ludens, бр.4-5/2002г.; Сдружение на театроведите и драматурзите към Съюза на артистите в България

Гротовски, Й. (2004) Неозаглавен текст на Йежи Гротовски, подписан в Понтедера, Италия, 4 юли, 1998г. (2004) С., сп. Homo Ludens, бр.10/2004г.; Сдружение на театроведите и драматурзите към Съюза на артистите в България

Димитрова,Р.(2005) Основни предизвикателства пред актьора на ХХ век, С., сп. Homo Ludens, бр.11/2005г.; Сдружение на театроведите и драматурзите към Съюза на артистите в България

Еко, Умб. (1999) Как се пише дипломна работа С., ИК ”Александър Панов” 1999

Йотова, К. (2007) Историите ни в действие или за playback театъра. С., Издателство АВГУСТ, 2007

Йорданов, Кр.(2007) Психофизически подходи в гласово – говорното възпитание на актьора, С., Анго Боянов, издател

Кантор, Т.(2000) Връщане от ада. Актьорът ”Дибук”. Методът на Станиславски според Кантор.Независим театър. Multipart.Манифест 1970.Театър Happening. Малък манифест. Нулевият театър. Театърът на смъртта. ; С., сп. Театър, бр.3,4/2000, издание на ”Театро”

Кариер, Ж.(2002) Театърът е лекарство против самотата. С., С сп. Homo Ludens м бр.4-5/2002г.; Сдружение на театроведите и драматурзите към Съюза на артистите в България;

Коланкевич, Л.(1999) Театър, който спасява. С., сп. Театър, бр. 3,4/1999г. Издание на министерството на културата

Кирби, Майкъл(2004) За отсъствието и наличието на актьорска игра в представлението., С., сп. Homo Ludens, бр.10/2004г.; Сдружение на театроведите и драматурзите към Съюза на артистите в България;

Крейг,Г. С. (1987). Избрани произведения, С., “Наука и изкуство”

Кристи, Г.(1979) Възпитание на актьора по школата на Станислански. С., ”Наука и изкуство” 1979

Леман, Х.(2005) Постдраматичният театър.Пролог. С., сп. Homo Ludens, бр.11/2005г.; Сдружение на театроведите и драматурзите към съюза на артистите в България

Маранка, Б. (2006) ”Гората” като архив.Уилсън и интеркултурализмът. С., сп. Homo Ludens, бр.12/2006г.; Сдружение на театроведите и драматурзите към съюза на артистите в България