THED015 Избор и предварителна подготовка на театрален проект

Анотация:

избор на материaл- манифест,послание, роля в културната ситуация и изследване на банки източници за работа-пряко и непряко свързани с театралното изкуство

прочети още
Театрознание и театрално изкуство

Преподавател(и):

проф. Възкресия Вихърова  д-р
проф. Цветана Манева  
проф. Васил Димитров  
проф. Ева Волицер  д-р
доц. Снежина Петрова  

Описание на курса:

Компетенции:

Знания за: избор и предварителна подготовка на театралния продукт

Умения за: ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КУЛТУРНИЯ ПРОДУКТ - СПЕКТАКЪЛ, ИЗЛОЖБА, СТАТИЯ,КНИГА


Предварителни изисквания:
Завършили магистърска степен

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Еко, Умб. (1999) Как се пише дипломна работа С., ИК “Александър Панов” 1999

Йотова, К. (2007) Историите ни в действие или за playback театъра. С., Издателство

Арто, Ант.(1999) Театърът и неговият двойник. С., ”Наука и изкуство” 1999

Аусландер, Ф.(2004) ” Просто бъди самия самия себе си” : логоцентризъм и различие в теорията на представлението. С., сп. Homo Ludens, бр.10/2004г.; Сдружение на театроведите и драматурзите към Съюза на артистите в България

Барба, Еуж.(2005) Уголеменото тяло. С., сп. Homo Ludens, бр.11/2005г.; Сдружение на театроведите и драматурзите към Съюза на артистите в България

Бертолт, Бр. (1964) За театъра. С., ”Наука и Изкуство”

Биаджини, М.(2004) Извадки от дискусията с Томас Ричардс и Марио Биаджини, проведена във Фестивален и конгресен център – Варна на 8 юни 2004г. С., сп. Homo Ludens, . бр.10/2004г.; Сдружение на театроведите и драматурзите към Съюза на артистите в България

Браунек, М.(1990) Театърът в ХХ век” С., Сп. ГЕСТУС, бр. 1-2/1990; Фондация ”Идея за театър”, Съюз на артистите в България

Средства за оценяване:

Студентът получава оценка за работата си в курса при мин. 70% посещаемост на часовете и две текущи оценки. При неспазване на това условие, студентът има право да се яви на изпит като оценката му ще бъде понижена с една единица, поради отсъствието му в редовните часове. Студент, посетил 100% редовните учебни часове, има право да получи с една единица по-висока крайна оценка от показания резултат.