ADMD241 Уъркшоп за публикуване, професионално развитие и разработване на проекти

Анотация:

Организация и управление на извънпроизводствената сфера (публична администрация)

Преподавател(и):

доц. Георги Пеев  д-р
проф. Елена Благоева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: