POLD135 Семинар: Методика на работа, изследователска стратегия и планиране на дисертация

Анотация:

Курсът е извънаудиторен и предполага поредица от консултации с преподавателя. Целта му е да помогне за организирането на докторското изследване по конкретната тема.

прочети още
Политически науки

Преподавател(и):

проф. Антоний Тодоров  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Умения и познания за организиране на индивидуален изследователски процес.
Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Royce A. Singleton, Bruce C. Straits and Margaret Miller Straits, Approaches to Social Research.- Oxford university press, 1993. The nature of science

Malcolm Williams, Making sense of social research. - Sage Publications, 2003. From question to method.

Catherine Marshall, Gretchen B. Rossman, Designing Qualitative Research. - Sage Publications, 1989. The substance of the study: framing the research question.

Graham Allan, Chris Skinner, Handbook for Research Students in Social Sciences. - Falmer Press, 1991. Graham Allan, Qualitative research; Carol Jones, Qualitative interviewing.

Janet Buttolph Johnson, Richard A.Joslyn, Political science research methods. – CQ Press, Washington D.C., Second edition, 1991. Document analysis: Using the written record.

Rod Hague, Martin Harrop, Shaun Breslin, Comparative Government and Politics: an Introduction. – MacMillan, 1996. The comparative method.

Graham Allan, Chris Skinner, Handbook for Research Students in Social Sciences. - Falmer Press, 1991. Howard Rose, Case Studies.

Jane Ritchie, Jane Lewis, Qualitative Research Practice. - Sage Publications, 2003. Robin Legard, Jill Keegan, Kit Ward, In depth interviews; Helen Finch, Jane Lewis, Focus Groups.

Kimberly Neuendorf, Content Analysis Guidebook. - Sage Publications, 2002. Defining content analysis; Beyond description. An integrative model of content analysis.

Trochim, William M. The Research Methods Knowledge Base. Survey Research. (http://www.socialresearchmethods.net/kb/survey.php).

Frank Newport, Lydia Saad, David Moore. How are polls conducted? (http://media.gallup.com/PDF/FAQ/HowArePolls.pdf).

Gregory Scott, Stephen Garrison, The Political science student writer’s manual. – Prentice hall, 1998. Organizing the research process.

Средства за оценяване:

Изследователски план - представяне и обсъждане.