POLD133 Политически институции в сравнителна перспектива

Анотация:

Курсът дискутира сравнителният метод в политическите изследвания - неговите предимства и ограничения. Основан е на сравнението на политическите институции най-вече в европейските държави.

прочети още
Политически науки

Преподавател(и):

проф. Антоний Тодоров  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Умения за прилагане на сравнителния метод.
Предварителни изисквания:
Задълбочени познания в политическите системи.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Royce A. Singleton, Bruce C. Straits and Margaret Miller Straits, Approaches to Social Research.- Oxford university press, 1993. The nature of science

Malcolm Williams, Making sense of social research. - Sage Publications, 2003. From question to method.

Catherine Marshall, Gretchen B. Rossman, Designing Qualitative Research. - Sage Publications, 1989. The substance of the study: framing the research question.

Graham Allan, Chris Skinner, Handbook for Research Students in Social Sciences. - Falmer Press, 1991. Graham Allan, Qualitative research; Carol Jones, Qualitative interviewing.

Janet Buttolph Johnson, Richard A.Joslyn, Political science research methods. – CQ Press, Washington D.C., Second edition, 1991. Document analysis: Using the written record.

Rod Hague, Martin Harrop, Shaun Breslin, Comparative Government and Politics: an Introduction. – MacMillan, 1996. The comparative method.

Graham Allan, Chris Skinner, Handbook for Research Students in Social Sciences. - Falmer Press, 1991. Howard Rose, Case Studies.

Gregory Scott, Stephen Garrison, The Political science student writer’s manual. – Prentice hall, 1998. Organizing the research process.

Средства за оценяване:

Изследователски план за сравнително изследване и дискусия.