CASD111 Класически и модерни екранни теории

Анотация:

Кинознание, киноизкуство и телевизия

Преподавател(и):

проф. Петя Александрова  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: