CASD104 Структура на екранното изображение

Анотация:

Курсът “Структура на екранното изображение” представя развитието и проблематиката на филмовото изображение в исторически и съвременен план. Целите на курса са докторантите да могат задълбочено и професионално да изследват изображението като изразно средство в киното и другите екранни изкуства.

прочети още
Кинознание, киноизкуство и телевизия

Преподавател(и):

проф. Людмил Христов  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основни правила за изграждане на реалистично изображение при снимане на различни жанрове в киното и телевизията, стилове и школи в операторското майсторство

2) могат:

• Да анализират операторски техники и артистични похвати/композиция на кдр, гледна точка, сн. план, ракурс, перспектива, оптика, движение на камерата, ест. и изк. осветление, цвят, цветна температура, филтри и др./


Предварителни изисквания:
Магистърска степен в областта на визуалните изкуства

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Средства за оценяване:

Курсова работа/проект - 50 %

Eтюди по зададени теми /видео/ - 50 %