LAWD113 Сравнително Наказателно право

Анотация:

Курс LAWD113 Сравнително наказателно право е предназначен за докторанти, обучаващи се в докторска програма Наказателно право. Той представя основните правни системи с цел да улесни сравнителноправния метод при изучаването на наказателното право. Курсът цели да формира способност за анализиране на чужди законодателства и за очертаване тенденциите в развитието на съвременното наказателно право

прочети още
Наказателно право

Преподавател(и):

доц. Ралица Костадинова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: