LAWD112 Научно изследване в сферата на Наказателното право

Анотация:

Курсът е предназначен за докторанти, обучаващи се в докторска програма “Наказателно право” на НБУ. В него се представят основните методологически изисквания, необходими за извършване на научно изследване в сферата на наказателното право, формулирането и аргументирането на научна теза. Докторантите се запознават изискванията към оформлението на различните видове научен текст, формират умения за подбор на необходимия научен апарат, както и за цитиране. Обръща се специално внимание на академичната етика и превенцията на плагиатството в научните изследвания.

прочети още
Наказателно право

Преподавател(и):

доц. Ралица Костадинова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: