NISD212 Теория и практика на С2IS/информационни системи за командване и управление

Анотация:

Стратегии и политики на сигурност

Преподавател(и):

доц. Юлияна Каракънева  д-р
доц. Георги Павлов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: