HACD964 Взаимоотношения между визуалните и аудио-визуалните изкуства (театър, кино, нови медии) през ХХ и ХХІ век

Анотация:

Изкуствознание и визуални изследвания

Преподавател(и):

проф. Петя Александрова  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: