HACD963 Графична реклама във визуалната среда – ролята на новите медии

Анотация:

Курсът въвежда докторантите в разглеждането на спецификите на рекламното изображение, правейки преход от историята на печатната реклама и плакатното изкуство, което е в неговата основа към дигиталната среда. По тази тема се разглеждат и някои класически графични техники, които имат отношение към печата.

Ролята на новите медии за графичната реклама, но и дигитално изкуство в последните години е изключително динамична и разнообразна, затова и курсът има интердисциплинарен характер. Занимава се дигитализация на изкуството, както и със съвременни изразни средства (софтуерни решения), от което то се ползва.

Курсът има за цел да запознае докторантите с тенденциите и моментните практики в областта на графичната реклама в среда. Визуалната среда все повече обитава дигиталното пространство, a динамичната икономическа обстановка влияе на дигиталните валути, което направи изкуството част от определени пазари и то излезе не само на културната „борса“.

Курсът се занимава с историческите аспекти и взаимовръзки на визуалната среда, от която графичната реклама е само част, но разбира се, се повлиява от много други процеси в дигиталната среда. Дискутира се темата за наличието на „дигиталната памет“ и значението на практиките за архивиране на изкуството и рекламата, които циркулират с невероятна скорост и обем онлайн, но дали оставят дълготрайна следа.

прочети още
Изкуствознание и визуални изследвания

Преподавател(и):

доц. Калина Христова  д-р
доц. Илия Кожухаров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Историческите аспекти на печатната реклама и плакатното изкуство

• Ролята на новите медии и трансформациите в областта на визуалните изкуства

• Познават тенденциите и моментните практики в областта на графичната реклама във визуалната среда

2) могат:

• Да анализират течения / автори / произведения

• Да представят авторски проект: рекламна стратегия / печатна / онлайн кампания / художествен проект


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Обща култура в областта на изкуствата

• Аналитичност и креативностФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Първата печатна реклама – изкуството на плаката. Идеология на жанра и технологични средства.
 2. Специфика на рекламното изображение – специфична композиция и символика.
 3. Техническа специфика на рекламното изображение – печат / дигитални медии
 4. Дигитализация на изкуството. Съвременни изразни средства и софтуерни решения.
 5. Повтарящи се рекламни стратегии, които редуват периоди в историята на изобразителното изкуство - примери
 6. Дискусия върху избрани от докторантите автори - презентация
 7. Кратък обзор на дигиталното изкуство: минало, състояние и тенденции
 8. Концепции и методи за архивиране на дигиталното изкуство (дигитална памет)
 9. Ролята на новите медии за трансформацията на изкуството. (NFT). Излуствен интелект
 10. Пърформанс и инсталация в дигиталната среда. Мултимедийни решения
 11. Дискусия върху представени от докторантите идейни проекти – практическа разработка
 12. Финално оценяване. Отворена презентация.

Литература по темите:

• На български език:

• Светлин Босилков, „Българският плакат“

• Иван Газдов, „Авторски плакат“

• ОИ „Приложна графика“ – издания на СБХ, каталози от изложбите (1973-1990)

• „Биенале на българския театрален плакат – Димитровград, София“, каталози от изложбите (1980-1992)

• „Международно триенале на сценичния плакат – София“, каталози от изложбите (1995-2019)

На английски език:

• Catherine Flood Zorian Clayton, The Poster: A Visual History, Thames & Hudson, 2020

• David Rymer, The World in Prints: The History of Advertising Posters from the Late 19th Century to the 1940s, White Star Publishers, 2020

• Juliann Sivulka, Soap, Sex, and Cigarettes: A Cultural History of American Advertising, Cengage Learning, 2011

• Jurgen Doring, The Poster: 200 Years of Art and History, Prestel, 2020

• Austin Kleon, Steal Like an Artist: 10 Things Nobody Told You About Being Creative, Workman Publishing, 2012

• Austin Kleon, Show Your Work!: 10 Ways to Share Your Creativity and Get Discovered, Workman Publishing, 2014

• Dominik Dryja , The Empowered Artist: NFT Technology and the Future of Art, Independently published, 2021

• Ellen Lupton, Design Is Storytelling, Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum, 2017