HACD980 Подготовка на изследователски текст в областта на изкуството

Анотация:

Целта на курса е да запознае докторантите с принципите на композиране, изложение и оформяне на справочния апарат за различните видове изследователски текстове

прочети още
Изкуствознание и визуални изследвания

Преподавател(и):

проф. Ирина Генова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Докторантът трябва да познава и владее начините за изграждане на различните видове изследователски текстове
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Умберто Еко. Как се пише дипломна работа. София 1999.

Валентина Бонджолова, Мария Илиева Редактиране на текст, Варна, 2002.

ресурси в системата MOODLE

Средства за оценяване:

реферат

практическа работа по подготовка на докторска теза