ARHD110 Специализиран курс по римска археология

Анотация:

Археологически изследвания и археометрия

Преподавател(и):

доц. Илиян Боянов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: