ARHD109 Специализиран курс по анатолийска археология

Анотация:

• Курсът запознава студентите с най-важните археологически обекти в Анатолия (на територията на днешна Турция)от праисторията до римско време, както и с достиженията на археологическите изследвания на Мала Азия.

прочети още
Археологически изследвания и археометрия

Преподавател(и):

доц. Майя Василева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите трябва да знаят най-важните археологически обекти в Анатолия.

Студентите трябва да могат да анализират археологически данни в исторически контекст.
Предварителни изисквания:
Няма.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Василева, М. Цар Мидас между Европа и Азия. С., 2005.

Лещаков, К. Бронзовата епоха в Горнотракийската низина. – ГСУ-ИФ, Археология 3, 2006, 141-216.

Фол, В. Скални топоси на вяра в Югоизточна Европа и в Мала Азия през древността. София, 2007.

Маккуин, Дж. Хетты и их современники в Малой Азии. Москва, 1983.

Мелларт, Дж. Древнейшие цивилизации Ближнего Востока. Москва, 1982.

Bammer, A., U. Muss. Das Artemision von Ephesos. Mainz, 1996.

Bittel, K. Hattusha: The Capital of the Hittites. Leiden, 1970.

Boardman, J. The Greeks Overseas. London, 19994.

Boardman, J. The World of Ancient Art. London, 2006.

Greaves, A. Miletos. A History. Routledge. London and New York, 2002.

Melaart, J. The Neolithic in the Near East. London, 1975.

Mitchell, St. Anatolia. Land, Men, and Gods in Asia Minor. 1-2. Oxford, 1995.

Ozgen, I. and Ozturk, J. The Lydian Treasure. Heritage Recovered. Republic of Turkey. Ministry of Culture. Istanbul,1996.

Rose, B. C. The Tombs of the Granicus River Valley. – In: Delemen, I. (ed.) The Achaemenid Impact on the Local Populations and Cultures in Anatolia, 2007, 249-266.

Seeher, J. Hattusha-Guide. Istanbul, 1999.

Wilson, N. (ed.) Encyclopedia of Ancient Greece. Routledge. New York, London, 2006.

Средства за оценяване:

Тестове и реферати.