ARHD203 Специализиран курс по праистория

Анотация:

Курсът е насочен към разглеждане на някои от основните проблеми и в частност на проблематиката на каменните артефакти през холоцена. Курсът фокосира върху стопанските дейности през неолита, халколита в Югоизточна Европа и Западна Мала Азия

прочети още
Археологически изследвания и археометрия

Преподавател(и):

проф. Иван Гацов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Придобиване на теоритични знания и практически умения при анализ на праисторически каменни ансамбли
Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: