ARHD201 Методология и методики на археологическите изследвания

Анотация:

Курсът ще разшири познанията на докторантите по теория на археологическата наука. Разглеждат се различни школи и тенденциите в развитието на археологията в различни страни на Европа и Америка.

Съдържа специализирана за периодите информация за откриване, наблюдения, разкопки и документиране, цялостна обработка и подготовка на публикации на археологическите паметници. Предлаганата методика и методология се базират на модерната практика в нейните световни постижения и в спецификата на българската среда.

прочети още
Археологически изследвания и археометрия

Преподавател(и):

доц. Илиян Боянов  д-р
доц. Биляна Костова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Теоретично овладяване на методологията на археологическото изследване.
Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: