ARHD205 Историческа интерпретация на археологически паметници

Анотация:

Да запознае докторантите с методите на извличане на историческа информация от археологическите обекти и паметници и нейното интерпретиране. Да позволи на докторантите да подбират методите и инструментариума на изследване на обектите и артефактите за да получават максимално възможната историческа информация от тях.

прочети още
Археологически изследвания и археометрия

Преподавател(и):

доц. Живко Лефтеров  д-р
доц. Боян Думанов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Завършилите курса ще бъдат подготвени в използването на съвременни методи на обективна историческа интерпретация на археологическите обекти и артефактит.
Предварителни изисквания:
Завършена магистърска степен. Познаване на историята на Древна Тракия, Елада, Римската империя, Византия и средновековна България.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: