ARHD202 Копютърни програми и Интернет за археолози

Анотация:

Запознаване с работата в среда Windows; текстообработка с Word; Интернет и е-mail; статистически анализи със Statistica; ползване възможностите на компютъра при обработка и анализ на археологическа информация.

прочети още
Археологически изследвания и археометрия

Преподавател(и):

доц. Георги Петров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Практически умения свързани с целите
Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: