ARHD101 Западен език

Анотация:

Четене, превод и обсъждане на специализирана литература, съобразена с конкретната тема на дисертацията. Изготвяне на терминологичен речник.

прочети още
Археологически изследвания и археометрия

Преподавател(и):

проф. Кристиан Банков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Възможност за писмено и устно представяне на темата, дискусия, четене на специализирана литература.
Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: