ARHD106 Специализиран курс по реставрация и консервация

Анотация:

Дава практически познания по реставрация и консервация на музейните предмети

прочети още
Археологически изследвания и археометрия

Преподавател(и):

доц. Георги Мавров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Пректически познания по полева и лабораторна консервация и реставрация


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: