MSCM217 Проект: История и Средното царство

Анотация:

Древният Египет в Класическата епоха

Преподавател(и):

доц. Емил Бузов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: