MSCM690 Магията в Древен Египет

Анотация:

Обширно запознаване на студентите с магията на Древен Египет и с богатия изворов материал по темата.

прочети още
Древният Египет в Класическата епоха

Преподавател(и):

доц. Теодор Леков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

широк кръг от знания за египетската магия

2) могат:

да работят с изворов материал, тексткритична работа


Предварителни изисквания:
Студентите да имат понятие от египетски език

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Бъдж, Е., Египетската магия, С., 2000

Коростовцев, М., Религията на Древен Египет. Богове, жреци и магия, С., 1999

Культура Древнего Египта, М., 1976

Липинска, Я. и М. Марчиняк, Митология на Древния Египет, С., 1981

Andrews, C., Amulets, in: The Oxford Encyclopedia of the Ancient Egypt, v. 1, Oxford, 2001, pp. 75-82

Borghouts, J., Magic, in: LA (Lexicon der Agyptologie, ed. by W. Helck and E. Otto, Wiesbaden), v. 3, 1980, pp. 1137-1151

Budge, E., Amulets and Talismans, New York, 1968

Gardiner, A., Magic (Egyptian), in: Encyclopedia of Religion and Ethics, v. 8, New York, 1967, pp. 262-269

David, A., The Ancient Egyptians. Religious Beliefs and Practices, London, 1982

Faulkner, R., The Ancient Egyptian Book of the Dead, London, 2000

Faulkner, R.,The Ancient Egyptian Coffin Texts, v. 1-3, Warminster, 1973-78

Faulkner, R., The Ancient Egyptian Pyramid Texts, Oxford, 1969

Faulkner, R., The Papirus Bremner – Rhind (British Museum 10188), Bi Ae 3, Bruxelles, 1933

Ghaliongui, P., The House of Life. Magic and Medical Science in Ancient Egypt, Amsterdam, 1973

Griffith, F., and H. Thompson, The Leyden Papyrus. An Egyptian Magical Book, New York, 1974

Morenz, S., Egyptian Religion, Ithaca, New York, 1973

Pinch, G., Magic in Ancient Egypt, London, 1994

Ritner, R., Magic: an Overview, Magic in Medicine, Magic in Daily Life, Magic in Afterlife, in: The Oxford Encyclopedia of the Ancient Egypt, v. 3, Oxford, 2001, pp. 321-336

Ritner, R., The Mechanics of Ancient Egyptian Magical Practice, SAOC no. 54, Chicago, 1993

Velde, H., The God Heka in Egyptian Theology, in: JEOL 21, 1970, pp. 175-186

Wilkinson, R., Symbol and Magic in Egyptian Art, London, 1994

Zandee, J., Death as an Enemy – According to Ancient Egyptian Conceptions. Studies in the History of Religion, v. 5, Leiden, 1960

Средства за оценяване:

-тест

-курсова работа