ARHM459 Семинар: Праисторически каменни ансамбли от Западна Мала Азия и Европейска Турция

Анотация:

Археологически изследвания

Преподавател(и):

гл. ас. Петранка Неделчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: