ARHM757 Проект: Праистория на Кавказкия регион

Анотация:

Запознаване на студентите с късната праистория в района на Кавказ. Преглед на раннонеолитните обекти в Западна Грузия и неолитни обекти по поречието на р. Кура. Развитието на Куро-аракската култура и връзките и Мала Азия.

прочети още
Археологически изследвания

Преподавател(и):

проф. Иван Гацов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: основните праисторически култури и обекти в Кавказкият регион

2) могат: да правят съпоставки между две или повече култури


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Средства за оценяване:

практическа задача