MALM222 Педагогика –I част

Анотация:

Лингводидактика

Преподавател(и):

проф. Павлинка Стефанова  д.н.
доц. Елена Савова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: