MALM197 Практика: Хоспитиране по гръцки език

Анотация:

Лингводидактика

Преподавател(и):

гл. ас. Екатерина Григорова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Гръцки

Теми, които се разглеждат в курса: