COGM021 Семинар: Философия на когнитивната наука

Анотация:

Когнитивна наука (на английски език)

Преподавател(и):

проф. Лилия Гурова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: