COGM008 Статистика

Анотация:

· Курсът разглежда базовите подходи за анализ на данни в поведенческите и социалните науки.

· Цел на курса: да даде на студентите концептуално разбиране на основните съвременни статистически понятия и подходи, използвани в поведенческите и социалните науки.

прочети още
Когнитивна наука (на английски език)

Преподавател(и):

гл. ас. Армине Джанян  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

· терминологията и логическите структури, които се използват от статистиката

· основните теоретични положения на статистическия подход при анализа на данни

2) могат:

· да разпознават практическите ситуации, в които статистическите методи

биха били полезни и уместни и да прилагат успешно най-подходящите статистически методи.

· да се ориентират в научната литература, която използва методите на статистиката и да се ориентират в концептуалното разбиране на съвременните статистически методи.


Предварителни изисквания:
· PSYB 304 Статистически анализ на данни

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Rosenberg, Kenneth M., Statistics for behavioral sciences, Dubuque: Wm. C. Brown, 1990.

McClave, James T, Statistics, San Francisco: Dellen Pub. Co., London : Collier Macmillan, 1988.

Средства за оценяване:

тестове - 50 %

практическа задача - 50%