COGM231 Семинар: Съвременни подходи в изследване на човешките познавателни процеси I част

Анотация:

Студентът самостоятелно се запознава с литературата и изследванията в избрана от него област под ръководството на преподавател от програмата.

прочети още
Когнитивна наука (на английски език)

Преподавател(и):

гл. ас. Армине Джанян  д-р
гл. ас. Иво Попиванов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

Да могат:

- да правят обзор на литературата

- да разработват самостоятелно научни изследвания.

- да описват изследванията си в приет от научната област формат


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Средства за оценяване:

Студентът представя текст, включващ описание на работата му по избрана тема.